››› ACTUEEL:
Onze acties
Uw Mening
Foto's
Foto's Actiedag
Video's
In de pers
Downloads
Doe Mee!
Contacteer ons
Startpagina
Onze kouter is gered!!!

Onze Vlamovenkouter is gered!

Op 23 juli 2010 heeft de Vlaamse regering het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) Vlaamse Leemstreek definitief vastgesteld. Het oorspronkelijke voornemen om het leemontginningsgebied in de Vlamovenkouter enorm uit te breiden zorgde tijdens het openbaar onderzoek van het BOD, zo’n vier jaar geleden inmiddels, voor een storm van protest bij de Denderleeuwse bevolking, met de massale actie ‘Red de Kouter’ als orgelpunt. Sindsdien bleef het opmerkelijk stil rond het BOD en was het dus bang afwachten voor Denderleeuw. Maar uiteindelijk brengt het definitieve plan goed nieuws: onze open kouter blijft verder ongeschonden! Het Denderleeuwse schepencollege is enorm tevreden met dit resultaat.

In het najaar van 2006 werd Denderleeuw plots geconfronteerd met de plannen van het Vlaams Gewest om het huidige leemontginningsgebied in de open landbouwkouter, de zogenaamde ‘Vlamoven’, fors uit te breiden. De bestaande ontginningszone van circa 17 hectare zou worden uitgebreid met nog eens 30 hectare; het hele gebied mocht dan worden afgegraven tot een diepte van 10,5 meter. De open landbouwkouter, het landschappelijk waardevol agrarisch gebied tussen Iddergem en Welle en een belangrijke recreatieve trekpleister voor wandelaars en fietsers, dreigde onherstelbaar te worden verminkt.

7000 bezwaarschriften

In zitting van 23 november 2006 keurde de Denderleeuwse gemeenteraad met unanimiteit van stemmen een bezwaarschrift goed tegen de uitbreiding van het leemontginningsgebied. Deze beslissing was het startschot voor de protestactie ‘Red de Kouter’, een actie op touw gezet door de gemeentelijke administratie. De Denderleeuwse bevolking werd ter elfder ure opgeroepen om mee bezwaarschriften in te dienen. Aan deze oproep werd massaal gevolg gegeven, onder meer door een geslaagde campagne via het gemeentelijk infoblad en een nieuwe actiewebsite. Op 4 december 2006 werden toenmalig burgemeester Mark Van der Poorten en schepen Jan De Nul, samen met een uitgebreide delegatie van de gemeentelijke administratie, ontvangen op het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters, op dat moment bevoegd voor natuurlijke rijkdommen. Zij tekenden namens de Denderleeuwse bevolking protest aan tegen de plannen van de Vlaamse regering. Aan de bevoegde administratie konden zo’n 7000 bezwaarschriften worden overhandigd. Dit kwam neer op 1 bezwaarschrift per gezin!

Het hevige Denderleeuwse protest kende zijn hoogtepunt op 6 mei 2007 met een happening in de open landbouwkouter waaraan 2500 Denderleeuwenaren deelnamen. Een wandeling vertrekkende vanuit de 3 deelgemeenten resulteerde toen in een levend lint dat beschermend het risicogebied omgordde.

Vandaag mogen we besluiten dat dit massaal protest, niet voor niets is geweest. Onze stem werd tot in Brussel gehoord. We zijn onze inwoners hier zeer dankbaar voor.

Geen uitbreiding van huidig ontginningsgebied

Op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege, momenteel bevoegd minister voor natuurlijke rijkdommen, heeft de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek definitief vastgesteld. Voor Denderleeuw bleef het tot dan bang afwachten.
Uiteindelijk blijkt het resultaat positief te zijn. Uit het goedgekeurde delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek blijkt nu dat het bestaande ontginningsgebied van 17 hectare blijft behouden en dat er van de voorgenomen uitbreiding van 30 hectaren geen sprake meer is. Onze kouter is dus gered!

Schepen Jan De Nul, bevoegd voor milieu, hield tijdens deze procedure discrete contacten met het kabinet van minister Schauvliege. “Ik had al eerder positieve reacties mogen ontvangen, maar het bleef uitkijken naar de definitieve beslissing. We zijn over deze wending dan ook enorm tevreden. Dit is op zich een verlossing voor onze bevolking en voor het gemeentelijk beleid. We hebben een drama kunnen voorkomen.”

Doch waakzaamheid blijft geboden. Het Oppervlaktedelfstoffendecreet voorziet namelijk de mogelijkheid tot een vijfjaarlijkse evaluatie van dit delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek. Dit plan kan dan ook zonodig worden aangepast.
“ De zwarte protestvlaggen in de kouter mogen terug opgeborgen worden. Op zich zijn we dus enorm tevreden. Toch zullen we waakzaam moeten blijven”, stelt schepen De Nul.

Meer info

Het volledige Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek en de beslissing van de Vlaamse Regering zijn terug te vinden op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (http://www.lne.be/).

>> Reageren kan hier...

Copyright © 2006 - 2010 Gemeentebestuur Denderleeuw - alle rechten voorbehouden