››› ACTUEEL:
Onze acties
Uw Mening
Foto's
Foto's Actiedag
Video's
In de pers
Downloads
Doe Mee!
Contacteer ons
Startpagina
Onze Acties

Stuur vandaag nog deze originele postkaarten naar de Vlaamse ministers en laat hen weten dat je het niet eens bent met hun plannen om het leemontginningsgebied in de Vlamovenkouter drastisch uit te breiden.

Met deze postkaartenactie wil het gemeentebestuur de Vlaamse bewindvoerders wijzen op hun verpletterende verantwoordelijkheid om de laatste open ruimte in onze gemeente te bewaren voor de toekomst. En wil het vooral de proteststem van zijn inwoners luid laten weerklinken.

Het is immers al enige tijd vrij stil in het dossier van het oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek. Vooraleer er vooruitgang verwacht mag worden, moet de bevoegde dienst Natuurlijke Rijkdommen eerst alle bezwaarschriften tegen het voorontwerp van dit plan verwerken. Dat kan wel even duren, want tijdens het openbaar onderzoek werden duizenden bezwaren ingediend.

Vooral Denderleeuw liet massaal van zich horen. Dankzij een goed georchestreerde protestcampagne van het gemeentebestuur en dankzij de immense steun en actiebereidheid van onze inwoners tekenden maar liefst zo’n 7000 Denderleeuwenaren bezwaar aan tegen het voorontwerp. Een delegatie van het bestuur ging de bezwaarschriften op 4 december persoonlijk overhandigen op het kabinet van Vlaams minister Kris Peeters, die bevoegd is voor het hele dossier.

Een kabinetsmedewerker bevestigde dat de dienst Natuurlijke Rijkdommen pas na de volledige verwerking van de bezwaarschriften het dossier zou overmaken aan het kabinet Peeters, waarna het voorgelegd wordt aan de Vlaamse regering. De timing die hiervoor werd vooropgesteld, was de loop van de maand maart. Begin april is dus het ideale moment aangekomen om de Denderleeuwse proteststem opnieuw luid te laten weerklinken.

Peeters op de rooster

Ondertussen luiden steeds meer gemeenten de alarmbel. Zo werd in onze regio onlangs een actiecomité opgericht in Oudenaarde (Mater en Volkegem) en Geraardsbergen. In Vlaams Brabant zijn Huldenberg, Overijse, Bertem en Lembeek de gangmakers van het protest tegen het oppervlaktedelfstoffenplan. Dit plan viseert dan ook vele gemeenten in de hele Vlaamse Leemstreek.

Het steeds luider wordende gemor ontging ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers niet. Op 11 januari werd Vlaams minister Kris Peeters in de Commissie voor Leefmilieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement op de rooster gelegd over de problematiek van de leemontginning. De vragen van de commissieleden en het antwoord van de minister kunt u trouwens lezen op deze website.

Direct gevolg van deze interpellatie was een ‘met reden omklede motie’, zoals dat dan heet, van de parlementsleden van Groen! (die u ook kunt terugvinden op reddekouter.be). Zo’n motie is eigenlijk een niet-dwingende aanbeveling van het parlement aan de Vlaamse regering over maatregelen die de regering zou moeten nemen. De motie werd echter verworpen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Wel kondigde de meerderheid aan om zo spoedig mogelijk een eigen ‘voorstel van resolutie’ in te dienen. Ook in zo’n voorstel van resolutie kunnen Vlaamse volksvertegenwoordigers aanbevelingen doen aan de Vlaamse regering. Maar zover is het vooralsnog niet gekomen.

Zeg het met een postkaart

Is dit nu een teken aan de wand of niet? De verworpen motie hoeft zeker geen slecht voorteken te zijn, maar geeft in elk geval wel de noodzaak aan om te blijven protesteren tegen de voorliggende plannen. Daarom ook wil het gemeentebestuur de druk opdrijven en nieuwe acties ondernemen om de proteststem van zijn inwoners luid te laten weerklinken bij de Vlaamse regering.

In eerste instantie wil het bestuur dit doen aan de hand van een postkaartenactie. Het opzet van deze campagne is simpel: de boodschap van de Denderleeuwenaren letterlijk naar de Vlaamse regeringsleiders zenden. Met andere woorden: zeg het met een postkaart!

In tweede instantie is er voor begin mei een groots evenement gepland in de kouter. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang.

Maar eerst de postkaartencampagne. Alle inwoners wordt gevraagd om een of meer postkaarten, die op de middenpagina’s van dit infoblad te vinden zijn, op te sturen naar de Vlaamse ministers.

Er zijn tien verschillende postkaarten, een kaart voor elke minister. Op de voorkant staat telkens een landschapsfoto van onze kouter, met een foto van een minister en een passende slogan. Op de achterzijde staat naast het adres van het kabinet van de minister een kort woordje uitleg over onze grieven. Daaronder is er ruimte voorzien waarop iedereen een persoonlijke tekst voor de minister kan schrijven. Maar houd het uiteraard netjes en beleefd in uw commentaar. En vergeet natuurlijk niet om uw kaart te ondertekenen. Dat maakt de hele boodschap van uw postkaart des te krachtiger.

Liever dat wij de kaart versturen? Geef uw postkaart dan af in het gemeentehuis en wij zorgen ervoor dat alles netjes wordt bezorgd. Indien u de kaart met uw eigen bedenkingen erop zelf op de post doet, is dat uiteraard veel persoonlijker en doelgerichter. Als het even kan vragen wij daarom om de kaart zelf te verzenden. Dat kost u enkel 46 eurocent voor een postzegel.

Als we allen massaal postkaarten versturen naar de Vlaamse ministers, maken we het hen duidelijk dat het ons menens is. Dus laat van u horen om onze geliefde kouter te redden!

»» Reeks 1 uitgevouwen
»» Reeks 2 uitgevouwen

Copyright © 2006 - 2010 Gemeentebestuur Denderleeuw - alle rechten voorbehouden